Gospodarcze uwarunkowania polityki międzynarodowej

Collection
chapter in monograph
Download bibliographic description

Description

 • Title: Gospodarcze uwarunkowania polityki międzynarodowej
 • Author:
 • Access date: 117-134
 • Tytuł monografii: Globalizacja i współzależność
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok wydania: 2022
 • Miejsce wydania: Kraków
 • URL: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/globalizacja.pdf
 • Abstract in Polish: DEFINICJA POJĘCIA: Poniższe hasło poświęcone jest historii i perspektywom badań nad gospodarczymi uwarunkowaniami polityki międzynarodowej. Część wstępna zawiera definicję międzynarodowej ekonomii politycznej wraz z określeniem jej pola badań i uwagami o stosowanej w niej metodologii. ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Część historyczna stanowi zarys rozwoju teorii interpretujących związki między gospodarką a polityką międzynarodową przedstawiony na tle wydarzeń politycznych XX wieku, ze wskazaniem głównych szkół teoretycznych i ogólnikowym nakreśleniem sylwetek intelektualnych najważniejszych teoretyków. PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Część problemowa na ­podstawie wcześniejszej analizy historycznej wyodrębnia sześć generalnych aspektów badań nad gospodarczymi uwarunkowaniami polityki międzynarodowej. REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Część końcowa formułuje siedem podstawowych pytań badawczych, na które próbowały odpowiadać dotychczasowe teorie międzynarodowej ekonomii politycznej i które powinny być przedmiotem dalszej refleksji naukowej w jej ramach.
 • Keywords in Polish:
  • globalizacja
  • gospodarka
  • międzynarodowa ekonomia polityczna
  • polityka międzynarodowa
  • teoria
 • Structure:
  • Wydział Pedagogiczny
  • Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Gospodarcze uwarunkowania polityki międzynarodowej
 • 003 $a ADAM DANEK (Autor)
 • 003 $e 0000-0002-6178-8183
 • 003 $f ALICIJA MALEVSKA (Redaktor)
 • 003 $f MATEUSZ FILARY-SZCZEPANIK (Redaktor)
 • 005 $a Rozdział w książce
 • 005 $b Rozdział monografii/rozdział książki
 • 006 $a 117-134
 • 008 $a 6
 • 009 $a polski
 • 011 $b https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/globalizacja.pdf
 • 012 $a Globalizacja i współzależność
 • 013 $a 2022
 • 014 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 015 $a Kraków
 • 017 $a 978-83-7614-549-5
 • 021 $a DEFINICJA POJĘCIA: Poniższe hasło poświęcone jest historii i perspektywom badań nad gospodarczymi uwarunkowaniami polityki międzynarodowej. Część wstępna zawiera definicję międzynarodowej ekonomii politycznej wraz z określeniem jej pola badań i uwagami o stosowanej w niej metodologii. ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Część historyczna stanowi zarys rozwoju teorii interpretujących związki między gospodarką a polityką międzynarodową przedstawiony na tle wydarzeń politycznych XX wieku, ze wskazaniem głównych szkół teoretycznych i ogólnikowym nakreśleniem sylwetek intelektualnych najważniejszych teoretyków. PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Część problemowa na ­podstawie wcześniejszej analizy historycznej wyodrębnia sześć generalnych aspektów badań nad gospodarczymi uwarunkowaniami polityki międzynarodowej. REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Część końcowa formułuje siedem podstawowych pytań badawczych, na które próbowały odpowiadać dotychczasowe teorie międzynarodowej ekonomii politycznej i które powinny być przedmiotem dalszej refleksji naukowej w jej ramach.
 • 023 $a globalizacja
 • 023 $a gospodarka
 • 023 $a międzynarodowa ekonomia polityczna
 • 023 $a polityka międzynarodowa
 • 023 $a teoria
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • 999 $a nauki o polityce i administracji

Dublin Core

Files

2022_rozdz_Danek A_Gospodarcze uwarunkowania polityki.....pdf (2.52 MB)

 • Licence: CC BY-ND 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published