Polityka historyczna Kościoła katolickiego

Collection
chapter in monograph
Download bibliographic description

Description

 • Title: Polityka historyczna Kościoła katolickiego
 • Author:
 • Access date: 371-390
 • Tytuł monografii: Polityka historyczna
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok wydania: 2023
 • Miejsce wydania: Kraków
 • URL: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/polityka_historyczna_pl.pdf
 • Abstract in Polish: Definicja pojęcia Kościół katolicki prowadzi własną politykę historyczną. Można rozważać zarówno działania instytucjonalne Kościoła, jak i aktywność bliskich Kościołowi historyków i publicystów. Można też podzielić tę politykę na działania podejmowane wobec własnej historii (o defensywnym charakterze) oraz na oceny innych wydarzeń dziejowych z punktu widzenia Kościoła. Analiza historyczna Formą obrony chrześcijańskiej wizji historii była pierwotnie bezkrytyczna apologetyka. W połowie XX w. zaczęto jednak od niej odchodzić. Z czasem nie tylko rozwinęła się krytyka Kościoła z zewnątrz, ale też i krytyka wewnętrzna, postulująca obiektywną ocenę wydarzeń z przeszłości. W drugiej połowie XX w. Kościół podjął próbę zmierzenia się z niektórymi „czarnymi kartami” swojej historii, a szczególna rola przypadła tu Janowi Pawłowi II. Problemowe ujęcie pojęcia W polityce historycznej Kościoła wyróżniam trzy główne obszary: obronę tezy o nierozerwalnym związku kultury europejskiej z chrześcijaństwem; działania zmierzające do oczyszczenia pamięci związanej z kontrowersyjnymi wydarzeniami z przeszłości Kościoła; obecny stosunek do pozycji Kościoła wobec XX-wiecznych systemów totalitarnych, z uwzględnieniem polityki wyznawania win oraz procesów beatyfikacyjnych. Refleksja systematyczna z wnioskami i rekomendacjami Wobec stawianych mu zarzutów Kościół przyjął następujący tok postępowania: najpierw rzetelna ocena historyczna, a na jej podstawie ocena teologiczna, mogąca prowadzić do ewentualnego wyznania win. Kościół odczuwa szczególną więź z wcześniejszymi pokoleniami chrześcijan i poczuwa się do odpowiedzialności za ich czyny. Towarzyszy temu jednak troska, by nie przyznawać się do nie swoich win i nie ulegać nadmiernym żądaniom. Mogłoby to bowiem dostarczyć dodatkowych argumentów przeciwnikom i osłabić przekonanie wiernych o świętości Kościoła.
 • Keywords in Polish:
  • chrześcijańska Europa
  • Jan Paweł II
  • kościół katolicki
  • polityka historyczna
  • wyznanie win
 • Structure:
  • Wydział Pedagogiczny
  • Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Polityka historyczna Kościoła katolickiego
 • 003 $a MICHAŁ WENKLAR (Autor)
 • 003 $e 0000-0002-4965-9290
 • 003 $f JOANNA LUBECKA (Redaktor)
 • 003 $f Maciej Zakrzewski (Redaktor)
 • 004 $a Praca monograficzna
 • 005 $a Rozdział w książce
 • 005 $b Rozdział monografii/rozdział książki
 • 006 $a 371-390
 • 007 $a 1
 • 008 $a 20
 • 009 $a polski
 • 011 $b https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/polityka_historyczna_pl.pdf
 • 012 $a Polityka historyczna
 • 013 $a 2023
 • 014 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 015 $a Kraków
 • 017 $a 978-83-7614-583-9
 • 021 $a Definicja pojęcia Kościół katolicki prowadzi własną politykę historyczną. Można rozważać zarówno działania instytucjonalne Kościoła, jak i aktywność bliskich Kościołowi historyków i publicystów. Można też podzielić tę politykę na działania podejmowane wobec własnej historii (o defensywnym charakterze) oraz na oceny innych wydarzeń dziejowych z punktu widzenia Kościoła. Analiza historyczna Formą obrony chrześcijańskiej wizji historii była pierwotnie bezkrytyczna apologetyka. W połowie XX w. zaczęto jednak od niej odchodzić. Z czasem nie tylko rozwinęła się krytyka Kościoła z zewnątrz, ale też i krytyka wewnętrzna, postulująca obiektywną ocenę wydarzeń z przeszłości. W drugiej połowie XX w. Kościół podjął próbę zmierzenia się z niektórymi „czarnymi kartami” swojej historii, a szczególna rola przypadła tu Janowi Pawłowi II. Problemowe ujęcie pojęcia W polityce historycznej Kościoła wyróżniam trzy główne obszary: obronę tezy o nierozerwalnym związku kultury europejskiej z chrześcijaństwem; działania zmierzające do oczyszczenia pamięci związanej z kontrowersyjnymi wydarzeniami z przeszłości Kościoła; obecny stosunek do pozycji Kościoła wobec XX-wiecznych systemów totalitarnych, z uwzględnieniem polityki wyznawania win oraz procesów beatyfikacyjnych. Refleksja systematyczna z wnioskami i rekomendacjami Wobec stawianych mu zarzutów Kościół przyjął następujący tok postępowania: najpierw rzetelna ocena historyczna, a na jej podstawie ocena teologiczna, mogąca prowadzić do ewentualnego wyznania win. Kościół odczuwa szczególną więź z wcześniejszymi pokoleniami chrześcijan i poczuwa się do odpowiedzialności za ich czyny. Towarzyszy temu jednak troska, by nie przyznawać się do nie swoich win i nie ulegać nadmiernym żądaniom. Mogłoby to bowiem dostarczyć dodatkowych argumentów przeciwnikom i osłabić przekonanie wiernych o świętości Kościoła.
 • 023 $a chrześcijańska Europa
 • 023 $a Jan Paweł II
 • 023 $a kościół katolicki
 • 023 $a polityka historyczna
 • 023 $a wyznanie win
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • 999 $a nauki o polityce i administracji

Dublin Core

Files

2023_rozdz_mon_Wenklar_M_polityka_historyczna_pl.pdf (2.34 MB)

 • Licence: CC BY-ND 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published