Spory wokół pojęcia odpowiedzialności w filozofii współczesnej

Collection
chapter in monograph
Download bibliographic description

Description

 • Title: Spory wokół pojęcia odpowiedzialności w filozofii współczesnej
 • Author:
 • Access date: 287-304
 • Tytuł monografii: Spory moralne
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok wydania: 2023
 • Miejsce wydania: kraków
 • URL: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/spory_moralne_pl.pdf
 • Abstract in Polish: DEFINICJA POJĘCIA: Pojęcie odpowiedzialności zawiera w sobie odwołanie do kluczowego dla podjętej tematyki terminu „odpowiadać”. Podejmowanie odpowiedzialności to odpowiadanie na pytanie, wezwanie, bycie – w zależności od przyjętej szkoły i tradycji myślenia europejskiego. Odpowiedzialność to więź, rodzaj relacji, w której kluczowe okazuje się podejmowanie zobowiązania oraz sposoby interpretowania go. ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Na gruncie współczesnej filozofii XX wieku pojęcie odpowiedzialności zostało najpełniej rozwinięte przez egzystencjalizm oraz myślenie dialogiczne, w filozofii relacji i spotkania, wyrastające z tradycji fenomenologicznej. Oprócz tego nowe i głębsze spojrzenie w istotę odpowiedzialności przyniosła tzw. filozofia po Holocauście, a więc filozofia żydowska wyrastająca źródłowo z doświadczenia zła II wojny światowej: prześladowań i eksterminacji narodu żydowskiego. UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Współczesna filozofia interpretuje odpowiedzialność przede wszystkim jako rodzaj relacji ze światem, drugim człowiekiem i z Bogiem. Jest ona ukazana jako fundamentalne dla człowieka odniesienie do tego, co odkrywa on w sobie jako „ja” oraz jako podmiot świadomy i doświadczający różnego rodzaju zewnętrzności i wewnętrzności. REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Filozofia współczesna w bardzo wyraźny sposób pokazuje wagę, rolę i znaczenie pojęcia odpowiedzialności w kształtowaniu człowieka jako podmiotu, jak również w perspektywie etycznego projektowania jego przyszłości w duchu troski, opieki i zaangażowania w działanie, mające na celu ochronę Dobra i wartości.
 • Abstract in English: DEFINITION OF THE TERM: the concept of responsibility is reflected in the word itself: it is the ability to ‘respond’. this is crucial for the considerations undertaken in this article. to take responsibility means – depending on the school and tradition of european thought – to answer a question, to answer a call, or to be. responsibility is a bond and a relationship in which the making of a commitment and the ways in which that commitment is interpreted are crucial. HISTORICAL ANALYSIS OF THE TERM: In contemporary 20thcentury philosophy, the concept of responsibility was most fully addressed within existentialism, the philosophy of dialogue, the philosophy of relations, and the philosophy of encounter, which stemmed from phenomenology. new and deeper insights into the essence of responsibility were added by postholocaust philosophy, i.e., by Jewish philosophy motivated by the experience of the evil of the second world war, i.e., the persecution and extermination of the Jewish people. DISCUSSION OF THE TERM: Contemporary philosophy interprets responsibility primarily as a relationship with the world, with other people, and with God. It is treated as a reference – which is fundamental to man – to what he discovers in himself as the ‘I’ and as a conscious subject who experiences various forms of externality and internality. SYSTEMATIC REFLECTION WITH CONCLUSIONS AND RECOM-MENDATIONS: Contemporary philosophy distinctly demonstrates the importance, role, and relevance of the concept of responsibility in the formation of man as a subject, as well as in the perspective of the ethical design of his future in the spirit of care, concern, and commitment to action aimed at protecting the Good and values.
 • Keywords in Polish:
  • dialogicy
  • egzystencjalizm
  • fenomenologia
  • odpowiedzialność
  • współczesność
 • Structure:
  • Wydział Filozoficzny
  • Instytut Filozofii
 • Dyscyplina: filozofia

MARC

 • 002 $a Spory wokół pojęcia odpowiedzialności w filozofii współczesnej
 • 003 $a MAGDALENA KOZAK (Autor)
 • 003 $e 0000-0002-2549-8007
 • 003 $f PIOTR DUCHLIŃSKI (Redaktor)
 • 005 $a Rozdział w książce
 • 006 $a 287-304
 • 011 $b https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/spory_moralne_pl.pdf
 • 012 $a Spory moralne
 • 013 $a 2023
 • 014 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 015 $a kraków
 • 017 $a 978-83-7614-597-6
 • 021 $a DEFINICJA POJĘCIA: Pojęcie odpowiedzialności zawiera w sobie odwołanie do kluczowego dla podjętej tematyki terminu „odpowiadać”. Podejmowanie odpowiedzialności to odpowiadanie na pytanie, wezwanie, bycie – w zależności od przyjętej szkoły i tradycji myślenia europejskiego. Odpowiedzialność to więź, rodzaj relacji, w której kluczowe okazuje się podejmowanie zobowiązania oraz sposoby interpretowania go. ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Na gruncie współczesnej filozofii XX wieku pojęcie odpowiedzialności zostało najpełniej rozwinięte przez egzystencjalizm oraz myślenie dialogiczne, w filozofii relacji i spotkania, wyrastające z tradycji fenomenologicznej. Oprócz tego nowe i głębsze spojrzenie w istotę odpowiedzialności przyniosła tzw. filozofia po Holocauście, a więc filozofia żydowska wyrastająca źródłowo z doświadczenia zła II wojny światowej: prześladowań i eksterminacji narodu żydowskiego. UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Współczesna filozofia interpretuje odpowiedzialność przede wszystkim jako rodzaj relacji ze światem, drugim człowiekiem i z Bogiem. Jest ona ukazana jako fundamentalne dla człowieka odniesienie do tego, co odkrywa on w sobie jako „ja” oraz jako podmiot świadomy i doświadczający różnego rodzaju zewnętrzności i wewnętrzności. REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Filozofia współczesna w bardzo wyraźny sposób pokazuje wagę, rolę i znaczenie pojęcia odpowiedzialności w kształtowaniu człowieka jako podmiotu, jak również w perspektywie etycznego projektowania jego przyszłości w duchu troski, opieki i zaangażowania w działanie, mające na celu ochronę Dobra i wartości.
 • 022 $a DEFINITION OF THE TERM: the concept of responsibility is reflected in the word itself: it is the ability to ‘respond’. this is crucial for the considerations undertaken in this article. to take responsibility means – depending on the school and tradition of european thought – to answer a question, to answer a call, or to be. responsibility is a bond and a relationship in which the making of a commitment and the ways in which that commitment is interpreted are crucial. HISTORICAL ANALYSIS OF THE TERM: In contemporary 20thcentury philosophy, the concept of responsibility was most fully addressed within existentialism, the philosophy of dialogue, the philosophy of relations, and the philosophy of encounter, which stemmed from phenomenology. new and deeper insights into the essence of responsibility were added by postholocaust philosophy, i.e., by Jewish philosophy motivated by the experience of the evil of the second world war, i.e., the persecution and extermination of the Jewish people. DISCUSSION OF THE TERM: Contemporary philosophy interprets responsibility primarily as a relationship with the world, with other people, and with God. It is treated as a reference – which is fundamental to man – to what he discovers in himself as the ‘I’ and as a conscious subject who experiences various forms of externality and internality. SYSTEMATIC REFLECTION WITH CONCLUSIONS AND RECOM-MENDATIONS: Contemporary philosophy distinctly demonstrates the importance, role, and relevance of the concept of responsibility in the formation of man as a subject, as well as in the perspective of the ethical design of his future in the spirit of care, concern, and commitment to action aimed at protecting the Good and values.
 • 023 $a dialogicy
 • 023 $a egzystencjalizm
 • 023 $a fenomenologia
 • 023 $a odpowiedzialność
 • 023 $a współczesność
 • 024 $a contemporaneity
 • 024 $a dialogists
 • 024 $a existentialism
 • 024 $a phenomenology
 • 024 $a responsibility
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Filozofii
 • 999 $a filozofia

Dublin Core

Files

2023_rozdział_monografii_Kozak_M__Spory_wokół_pojęcia_odpowiedzialności....._Słownik_Spory_moralne_pl.pdf (1.49 MB)

 • Licence: CC BY-ND 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published