Wykorzystanie portfolio w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Wykorzystanie portfolio w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym
 • Autor/Autorzy: Agnieszka Kaczor (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
 • Rok: 2021
 • ISSN: 1896-2327
 • DOI: 10.35765/eetp.2021.1663.06
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1944
 • Strony od-do: 79-94
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Artykuł przedstawia zalety portfolio dla rozwoju kompetencji wpisujących się w postulaty zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono wyniki analizy jakościowej treści projektów mających na celu opracowanie założeń organizacyjnych związanych z przygotowaniem portfolio przez dzieci z klas I-I. Projekty zostały przygotowane przez uczniów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyniki przeprowadzonych analiz, przedstawione w odniesieniu do sześciu kategorii interpretacyjnych, wskazują, że portfolio można postrzegać jako skuteczny sposób kształcenia kompetencji związanych z ideą edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego.
  • The article presents the advantages of a portfolio for the development of competences that fit into the postulates of sustainable develop-ment. It presents the results of a qualitative analysis of the content of projects aimed at developing organizational assumptions related to the preparation of portfolios by children from grades 1 to 1. The proj-ects were prepared by students of preschool and early school pedago-gy. The results of the conducted analyses, presented with reference to six interpretative categories, indicate that a portfolio can be seen as an effective way of training competences related to the idea of education for sustainable development at the level of the first educational stage.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Wykorzystanie portfolio w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym
 • 003 $a Agnieszka Kaczor (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 1896-2327
 • 013 $a 10.35765/eetp.2021.1663.06
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1944
 • 015 $a 79-94
 • 017 $a polski
 • 019 $a Artykuł przedstawia zalety portfolio dla rozwoju kompetencji wpisujących się w postulaty zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono wyniki analizy jakościowej treści projektów mających na celu opracowanie założeń organizacyjnych związanych z przygotowaniem portfolio przez dzieci z klas I-I. Projekty zostały przygotowane przez uczniów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyniki przeprowadzonych analiz, przedstawione w odniesieniu do sześciu kategorii interpretacyjnych, wskazują, że portfolio można postrzegać jako skuteczny sposób kształcenia kompetencji związanych z ideą edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego.
 • 020 $a The article presents the advantages of a portfolio for the development of competences that fit into the postulates of sustainable develop-ment. It presents the results of a qualitative analysis of the content of projects aimed at developing organizational assumptions related to the preparation of portfolios by children from grades 1 to 1. The proj-ects were prepared by students of preschool and early school pedago-gy. The results of the conducted analyses, presented with reference to six interpretative categories, indicate that a portfolio can be seen as an effective way of training competences related to the idea of education for sustainable development at the level of the first educational stage.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Kaczor_Wykorzystanie portfolio.pdf (146 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny