Od szlachcica-rycerza do obywatela-przedsiębiorcy. Wizja przebudowy polskiego modelu obywatelstwa w ujęciu Hugona Kołłątaja

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Od szlachcica-rycerza do obywatela-przedsiębiorcy. Wizja przebudowy polskiego modelu obywatelstwa w ujęciu Hugona Kołłątaja
 • Autor/Autorzy: RAFAŁ LIS (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, nowa seria
 • Rok: 2019
 • ISSN: 1230-803X
 • Adres www:: http://pther.net/PDF/Rocznik_PTHer/018/RPTHer_09_Lis.pdf
 • Strony od-do: 125-133
 • Język: polski
 • Abstrakt: Artykuł pokazuje, jak Kołłątaj wyobrażał sobie rolę szlachty w przyszłej Rzeczypospolitej. Nie rezy¬gnując zasadniczo z ogólnej charakterystyki tej warstwy jako stanu politycznego, postrzegał ją mimo to w katego¬riach nade wszystko ekonomicznych. U podstaw ujęcia Kołłątaja leżała nowa koncepcja wolności, rozumianej przez niego jako wolność osobista, wieńczonej niejako — dzięki przedsiębiorczości obywatela — statusem posesjonata, a ostatecznie obywatela jako posiadacza praw politycznych. Choć Kołłątaj nie rezygnował absolutnie z formuły szla¬chectwa — uznania szlachty posesjonatów za pierwszy stan obywatelski, to chciał zdecydowanie objęcia kategorią obywatelstwa także, jednak na odrębnych niejako zasadach, właścicieli miejskich — członków stanu miejskiego. Artykuł ukazuje, że tak silne zaakcentowanie czynnika przedsiębiorczości ludzkiej miało w zamierzeniu całkowicie zmienić kształt przyszłych stosunków politycznych i społecznych Rzeczypospolitej, jak również — w tym wszyst¬kim — skomplikować obraz roli polskiej szlachty.
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Od szlachcica-rycerza do obywatela-przedsiębiorcy. Wizja przebudowy polskiego modelu obywatelstwa w ujęciu Hugona Kołłątaja
 • 003 $b 0000-0002-8700-0366
 • 003 $a RAFAŁ LIS (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, nowa seria
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 1230-803X
 • 014 $a http://pther.net/PDF/Rocznik_PTHer/018/RPTHer_09_Lis.pdf
 • 015 $a 125-133
 • 017 $a polski
 • 019 $a Artykuł pokazuje, jak Kołłątaj wyobrażał sobie rolę szlachty w przyszłej Rzeczypospolitej. Nie rezy¬gnując zasadniczo z ogólnej charakterystyki tej warstwy jako stanu politycznego, postrzegał ją mimo to w katego¬riach nade wszystko ekonomicznych. U podstaw ujęcia Kołłątaja leżała nowa koncepcja wolności, rozumianej przez niego jako wolność osobista, wieńczonej niejako — dzięki przedsiębiorczości obywatela — statusem posesjonata, a ostatecznie obywatela jako posiadacza praw politycznych. Choć Kołłątaj nie rezygnował absolutnie z formuły szla¬chectwa — uznania szlachty posesjonatów za pierwszy stan obywatelski, to chciał zdecydowanie objęcia kategorią obywatelstwa także, jednak na odrębnych niejako zasadach, właścicieli miejskich — członków stanu miejskiego. Artykuł ukazuje, że tak silne zaakcentowanie czynnika przedsiębiorczości ludzkiej miało w zamierzeniu całkowicie zmienić kształt przyszłych stosunków politycznych i społecznych Rzeczypospolitej, jak również — w tym wszyst¬kim — skomplikować obraz roli polskiej szlachty.
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core