Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 2382 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KolekcjaData
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 22/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr Irminie Rostek Medalu Brązowego za Długoletnią SłużbęAkty prawne2022 2022-03-15
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 23/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. Radosławowi Zyzikowi Medalu Brązowego za Długoletnią SłużbęAkty prawne2022 2022-03-15
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 24/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: uzupełnienia składu Rady ds. Stopni Naukowych w Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2022 2022-03-15
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 25/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 marca 2022 r. W sprawie: ponownego uzupełnienia składu Rady ds. Stopni Naukowych w Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2022 2022-03-29
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 26/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 marca 2022 r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2022/2023Akty prawne2022 2022-03-29
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 27/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 marca 2022 r. W sprawie: zatwierdzenia Programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2022 2022-03-29
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 28/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2022 r. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021Akty prawne2022 2022-04-26
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 29/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2022 r. W sprawie: uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2022 2022-09-30
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 30/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2022 r. W sprawie: ustalenia limitów przyjęć na oferowane kierunki studiów studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2022/2023Akty prawne2022 2022-04-26
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 31/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2022 r. W sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Regulaminu wyboru kandydatów na Dziekana Wydziału w Akademii Ignatianum w Krakowie (Wydziałowego Kolegium Elektorskiego)Akty prawne2022 2022-04-26
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 32/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2022 r. W sprawie: uchwalenia Statutu Instytutu Filozofii (instytutu kościelnego) Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2022 2022-04-26
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 33/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2022 r. W sprawie: zmiany Uchwały nr 11/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. wydanej w przedmiocie zatwierdzenia „Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2022/2023”Akty prawne2022 2022-04-26
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 34/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r. W sprawie: zatwierdzenia Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2023/2024Akty prawne2022 2022-06-28
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 37/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r. W sprawie: ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Filologia angielska prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2022 2022-06-28
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 38/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r. W sprawie: ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2022 2022-06-28
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 39/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r. W sprawie: ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2022 2022-06-28
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 40/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r. W sprawie: ustalenia programu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2022 2022-06-28
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 41/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r. W sprawie: ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Filozofia prowadzonym w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2022 2022-06-28
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 42/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r. W sprawie: ustalenia programu Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych z Zakresu Antropologii, Psychologii i Pedagogiki Chrześcijańskiej – Szkoła Formatorów prowadzonym w Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2022 2022-06-28
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 43/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r. W sprawie: oceny działalności Wydziału Filozoficznego i przyjęcia sprawozdania Dziekana Wydziału Filozoficznego na zakończenie kadencji 2018-2022Akty prawne2022 2022-06-28
Znaleziono 2382 rekordy