Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 535 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KolekcjaData
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 3/2020/2021 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 16 października 2020 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny dorobku naukowego dr. hab. Rafała Lisa, dr. hab. Krzysztofa Matuszka, kandydatów na stanowisko profesora Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2020 2020-10-16
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 19/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie uruchomienia Repozytorium Akademii Ignatianum w Krakowie.Akty prawne2022 2022-11-17
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 7/2021/2022 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie określenia terminów egzaminów dyplomowych w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2022 2022-05-19
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 3/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych dla kierunku Filologia angielskaAkty prawne2022 2022-10-17
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 2/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunku Filologia angielskaAkty prawne2022 2022-10-17
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 7/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaAkty prawne2022 2022-10-21
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 9/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunku PedagogikaAkty prawne2022 2022-10-21
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 8/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu Programowego dla kierunku PedagogikaAkty prawne2022 2022-10-21
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 4/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu Programowego oraz Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych dla kierunku ArteterapiaAkty prawne2022 2022-10-21
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 6/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany w Kierunkowym Zespole ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaAkty prawne2022 2022-10-21
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 1/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosku w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Anny SeredyńskiejAkty prawne2022 2022-10-11
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 5/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych dla kierunku PedagogikaAkty prawne2022 2022-10-21
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 10/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 października 2022 r. w sprawie powołania Kierunkowego Zespołu Programowego dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaAkty prawne2022 2022-10-28
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 8/2021/2022 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie dokumentacji weryfikacji efektów uczenia się przedmiotów zakończonych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022Akty prawne2022 2022-05-31
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 11/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejAkty prawne2022 2022-12-05
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 12/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu Programowego dla kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejAkty prawne2022 2022-12-05
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 13/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie dokumentacji weryfikacji efektów uczenia się przedmiotów zakończonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023Akty prawne2023 2023-01-09
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 14/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu studenckich asystentów badawczych w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2023 2023-01-17
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 15/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosku w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Ewy Sowy-BehtaneAkty prawne2023 2023-02-01
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 16/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzeń Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie dotyczących: Kierunkowych Zespołów Programowych, Kierunkowych Zespołów Jakości Kształcenia, Kierunkowych Zespołów ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych, Rady Interesariuszy ZewnętrznychAkty prawne2023 2023-03-01
Znaleziono 535 rekordów