Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 307 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KolekcjaData
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 1/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Oceny Nauczycieli AkademickichAkty prawne2018-10-04
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 2/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów Wydziału FilozoficznegoAkty prawne2018 2018-10-23
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 3/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie godzin dziekańskich w dniu 31 października 2018 r.Akty prawne2018 2018-10-31
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 5/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie rozwiązania: Kierunkowego Zespołu Programowego, Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia, Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych i Rady Interesariuszy Zewnętrznych dla kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Kulturoznawstwo oraz Turystyka i rekreacjaAkty prawne2018 2018-11-14
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 4/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla doktorantów Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2018/2019Akty prawne2018 2018-11-14
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 6/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych dla kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Kulturoznawstwo oraz Turystyka i rekreacjaAkty prawne2018 2018-11-14
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 6A/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów Wydziału FilozoficznegoAkty prawne2018 2018-11-28
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 7/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie rozwiązania: Kierunkowego Zespołu Programowego, Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia, Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych oraz potwierdzenia składu Rady Interesariuszy Zewnętrznych dla kierunku FilozofiaAkty prawne2018 2018-12-05
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 8/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania: Kierunkowego Zespołu Programowego, Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia, Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych kierunku FilozofiaAkty prawne2018 2018-12-06
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 9/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019Akty prawne2018 2018-12-20
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 10/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie weryfikacji efektów kształcenia przedmiotów zakończonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019Akty prawne2019 2019-01-07
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 11/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania: Kierunkowego Zespołu Programowego oraz Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Kulturoznawstwo oraz Turystyka i rekreacjaAkty prawne2019 2019-02-04
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 13/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku dr. Łukasza Burkiewicza w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnegoAkty prawne2019 2019-02-14
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 12/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komitetu ds. Wdrożenia zaleceń Komisji Eksperckiej AVEPROAkty prawne2019 2019-02-05
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 15/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza KotarbińskiegoAkty prawne2019 2019-03-07
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 14/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku dr Izabeli Kaczmarzyk w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnegoAkty prawne2019 2019-03-04
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 17/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmiany w składzie Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych dla kierunku PsychologiaAkty prawne2019 2019-03-22
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 16/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku dr Bogusławy Bodzioch-Bryły w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnegoAkty prawne2019 2019-03-14
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 19/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowego dr hab. Moniki Stankiewicz-Kopeć kandydatki na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2019 2019-04-08
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 18/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowego dr hab. Anny Zhyrkovej kandydatki na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2019 2019-04-08
Znaleziono 307 rekordów