Search result table

Search Results

Results view
2360 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Uchwała nr 1/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 października 2021 r. W sprawie uchwalenia Statutu Akademii Ignatianum w KrakowieLegal acts2021 2021-10-19
Go to the collection
Uchwała nr 36/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r. W sprawie: ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Filologia angielska prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w KrakowieLegal acts2022 2022-06-28
Go to the collection
Uchwała nr 2/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 października 2021 r. W sprawie: uchwalenia Statutu Instytutu Filozofii (instytutu kościelnego) Akademii Ignatianum w KrakowieLegal acts2021 2021-10-19
Go to the collection
Uchwała nr 3/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 lutego 2022 r. W sprawie: opinii planu rzeczowo- finansowego Akademii Ignatianum w Krakowie na 2022 r.Legal acts2022 2022-02-01
Go to the collection
Uchwała nr 4/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 lutego 2022 r. W sprawie: powołania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Akademii Ignatianum w Krakowie za rok 2021 i 2022Legal acts2022 2022-02-01
Go to the collection
Uchwała nr 5/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 lutego 2022 r. W sprawie: uchwalenia Statutu Akademii Ignatianum w KrakowieLegal acts2022 2022-02-01
Go to the collection
Uchwała nr 6/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 lutego 2022 r. W sprawie: uchwalenia Statutu Instytutu Filozofii (instytutu kościelnego) Akademii Ignatianum w KrakowieLegal acts2022 2022-02-01
Go to the collection
Uchwała nr 7/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: uchwalenia Regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Regulaminu wyboru kandydatów na Dziekana Wydziału w Akademii Ignatianum w Krakowie (Wydziałowego Kolegium Elektorskiego)Legal acts2022 2022-03-15
Go to the collection
Uchwała nr 8/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: określenia kwoty, od której uzależniona jest zgoda Senatu na nabycie lub zbycie przez Akademię Ignatianum w Krakowie nieruchomości oraz innych składników majątkowychLegal acts2022 2022-03-15
Go to the collection
Uchwała nr 9/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Akademii Ignatianum w Krakowie, położonej przy Al. Pokoju 29/23 w KrakowieLegal acts2022 2022-03-15
Go to the collection
Uchwała nr 10/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: określenia wytycznych do projektowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskichLegal acts2022 2022-03-15
Go to the collection
Uchwała nr 11/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie nr 43/2020/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. wydanej w przedmiocie zatwierdzenia Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2022/2023Legal acts2022 2022-03-15
Go to the collection
Uchwała nr 12/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: uchwalenia Regulaminu Samorządu Studenckiego Akademii Ignatianum w KrakowieLegal acts2022 2022-03-15
Go to the collection
Uchwała nr 14/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. hab. Izabeli Kaczmarzyk, prof. AIK Medalu Srebrnego za Długoletnią SłużbęLegal acts2022 2022-03-15
Go to the collection
Uchwała nr 15/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. hab. Januszowi Smołusze, prof. AIK Medalu Srebrnego za Długoletnią SłużbęLegal acts2022 2022-03-15
Go to the collection
Uchwała nr 16/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. Jarosławowi Kucharskiemu Medalu Brązowego za Długoletnią SłużbęLegal acts2022 2022-03-15
Go to the collection
Uchwała nr 18/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. Jackowi Poznańskiemu SJ Medalu Brązowego za Długoletnią SłużbęLegal acts2022 2022-03-15
Go to the collection
Uchwała nr 19/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie s. dr hab. Annie Walulik CSFN, prof. AIK Medalu Złotego za Długoletnią SłużbęLegal acts2022 2022-03-15
Go to the collection
Uchwała nr 20/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr Ewie Dybowskiej Medalu Srebrnego za Długoletnią SłużbęLegal acts2022 2022-03-15
Go to the collection
Uchwała nr 21/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr Katarzynie Szewczuk Medalu Srebrnego za Długoletnią SłużbęLegal acts2022 2022-03-15
2360 records found