Search result table

Search Results

Results view
168 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Uchwała nr 2/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia obsady kadrowej prowadzącej kształcenie w Szkole Doktorskiej w semestrze drugim, letnim roku akademickiego 2019/2020Legal acts2019 2019-12-10
Go to the collection
Uchwała nr 1/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia obsady kadrowej prowadzącej kształcenie w Szkole Doktorskiej w semestrze pierwszym roku akademickiego 2019/2020Legal acts2019 2019-10-15
Go to the collection
Uchwała nr 3/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej ks. mgra Tymoteusza MietelskiegoLegal acts2019 2019-12-10
Go to the collection
Uchwała nr 4/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Pana mgra Marcina MurzynaLegal acts2019 2019-12-10
Go to the collection
Uchwała nr 5/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Pana mgra Konstantego Jana PilawyLegal acts2019 2019-12-10
Go to the collection
Uchwała nr 6/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Pani mgr Joanny Alicji CibisLegal acts2019 2019-12-10
Go to the collection
Uchwała nr 7/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej Pana mgra Przemysława ZałuskaLegal acts2019 2019-12-10
Go to the collection
Zarządzenie nr 19/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie uruchomienia Repozytorium Akademii Ignatianum w Krakowie.Legal acts2022 2022-11-17
Go to the collection
Uchwała nr 8/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Pani mgra Magdaleny Bożeny RączkiLegal acts2019 2019-12-10
Go to the collection
Uchwała nr 10/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Pani mgr Patrycji Hyodo-MalewskiejLegal acts2019 2019-12-10
Go to the collection
Uchwała nr 9/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Pani mgr Agaty BorowskiejLegal acts2019 2019-12-10
Go to the collection
Uchwała nr 13/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany obsady kadrowej prowadzącej kształcenie w Szkole Doktorskiej w semestrze drugim, letnim roku akademickiego 2019/2020Legal acts2020 2020-03-11
Go to the collection
Uchwała nr 12/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów oceny indywidualnego planu badawczego doktoranta Szkoły DoktorskiejLegal acts2020 2020-03-04
Go to the collection
Uchwała nr 11/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Pana mgra Bartłomieja Zdzisława KrasnegoLegal acts2019 2019-12-10
Go to the collection
Uchwała nr 14/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany obsady kadrowej prowadzącej kształcenie w Szkole Doktorskiej w semestrze drugim, letnim roku akademickiego 2019/2020Legal acts2020 2020-05-11
Go to the collection
Uchwała nr 16/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego trybu i zasad składania przez doktorantów sprawozdań rocznych z przebiegu i stopnia realizacji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz z działalności naukowej będącej rezultatem realizacji indywidualnego planu badawczegoLegal acts2020 2020-05-11
Go to the collection
Uchwała nr 15/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia obsady kadrowej prowadzącej kształcenie w Szkole Doktorskiej w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021Legal acts2020 2020-05-11
Go to the collection
Uchwała nr 17/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu badawczego doktoranta Księdza mgra Tymoteusza MietelskiegoLegal acts2020 2020-05-11
Go to the collection
Uchwała nr 18/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu badawczego doktoranta Pana mgra Marcina MurzynaLegal acts2020 2020-05-11
Go to the collection
Uchwała nr 19/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu badawczego doktoranta Pana mgra Konstantego Jana PilawyLegal acts2020 2020-05-11
168 records found